Velkommen til Austevoll Turlag

Austevoll Turlag er eit lag under Bergen og Hordaland Turlag og Den Norske Turistforening. Vi arrangerer mange turar og kurs for folk i alle aldre. Bli medlem her.

Me organiserer turer med turleiar i nærmiljøet og lenger av gårde for born, familier og vaksne. Følg med på Facebook til Austevoll Turlag for våre turer fremover. 

Sjå dronevideo frå dagsturhytta Adlesi